Bine aţi venit!

Despre noi:
Palatul Copiilor este o instituţie de învăţământ în care se desfăşoară activităţi instructiv-educative, specifice, în afara cursurilor şcolare prin care se aprofundează şi se completează cunoştinţe, se dezvoltă aptitudini potrivit vocaţiei şi optiunilor copiilor, se organizează petrecerea timpului liber prin programme educative. La activităţi pot participa în mod gratuit şi la libera alegere, copii preşcolari şi elevi din ciclul primar, gimnazial, profesional, liceal şi din casele de copii, fără deosebire de naţionalitate, sex şi religie, corespunzător intereselor, aptitudinilor şi preferinţelor lor. (Extras din Regulamentul de organizare şi funcţionare a cluburilor şi palatelor copiilor, aprobat prin.O.M.nr.3425/16.03.1998, în conformitate cu prevederile Legii nr 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic din România).

Blogul CERCULUI DE INFORMATICA  click aici

Alte site-uri

 


Cercul de Informatică
Implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne în educaţie şi cercetare reclamă mobilizarea şi susţinerea diverselor iniţiative ale specialiştilor din domeniul eLearning, cercetătorilor, elevilor şi profesorilor.

Noutăţi